Algemene voorwaarden

Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Pro Sports en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch.

– Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand.
– Opzegging kan door een mail te sturen naar info@prosportsresultaat.nl onder vermelding van opzegging. Pro Sports zal uw opzegging beoordelen en reageren met de vervolgstappen voor de digitale opzegging en per wanneer de stopzetting doorgezet kan worden.
– Na opzegging zal Pro Sports uw persoonsgegevens wissen, tenzij u, bij uw digitale opzegging nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.
– U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.
– Indien Pro Sports twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening.
– Abonnementsgelden worden per automatische incasso betaald.
– Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald. Alleen bij een geldige doktersverklaring kan het abonnement tijdelijk gepauzeerd worden voor max. 3 maanden. Om een lidmaatschap pauzering aan te vragen stuurt een mail naar info@prosportsresultaat.nl onder vermelding van pauzering. Pro Sports zal uw pauzering beoordelen en reageren met de vervolgstappen om de pauzering door te kunnen zetten en aan te geven tot welke datum deze geldt.
– Pro Sports is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/ of diefstal van eigendommen en/ of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Pro Sports. Pro Sports kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
– Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Pro Sports behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 10%.
– De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinde van Pro Sports gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.
– Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen ter behoeve van het optimaliseren van uw begeleiding. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, of een chronische aandoening die van invloed is op uw bewegend functioneren. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent.
– Onze Privacy Policy is te vinden op onze website: www.prosportsresultaat.nl
– Bij vooruitbetaling van een 3, 6 of 12 maanden abonnement zal na de periode het abonnement automatisch omgezet worden naar een maandelijkse incasso.
– Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden! Uw abonnement is dus strikt persoonlijk.
– Bij Pro Sports is voor jouw veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen.