Huisregels

– Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Pro Sports.
– De aanwijzingen van het personeel dienen ten allen tijde strikt te worden opgevolgd.
– Dranken mogen genuttigd worden aan de tafel bij de ontvangstruimte. Op de sportvloer mogen alleen dranken genuttigd worden in een afgesloten fles of bidon.
– Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
– Etenswaren zijn alleen toegestaan aan de tafel bij de ontvangstruimte en niet op de sportvloer.
– Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten.
– Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsbandje mee te nemen en deze te scannen bij binnenkomst bij Sportcentrum Harks.
– Verkoop en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Pro Sports.
– Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimte. Deze dienen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde lockers, of aan de kapstok in de ontvangstruimte van Pro Sports.
– Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht. Pro Sports geeft zijn leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een gratis handdoek service.
– Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en sportkledij te dragen.
– Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
– Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen.
– Na training alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
– Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
– Ongewenste en/of ongewenste intimiteiten bij Pro Sports worden niet getolereerd.
– Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

Pro Sports is vrij u te alle tijde te wijzen op eventueel foutief gedrag, ook als dit niet vermeld is in bovengenoemde huisregels. Bij het niet naleven van deze regels behoudt Pro Sports zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.