Privacyverklaring

Privacyverklaring Harks Pro Sports

 1. Deze verklaring is van toepassing op onderstaande partijen:- Harks Pro Sports V.O.F.
  KVK: 69720088- Harks Pro Sports Fysiotherapie
  KVK: 67305709Verder te noemen als “Harks Pro Sports”
 2. Harks Pro Sports is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij de afname van dienstverlening vanuit Harks Pro Sports. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een overeenkomst af te sluiten met Harks Pro Sports gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG).

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Door middel van deze persoonsgegevens kan Harks Pro Sports haar cliënten identificeren.
 2. Wanneer u een overeenkomst aangaat bij Harks Pro Sports, worden bij uw inschrijving persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn:- NAW gegevens
  – E-mailadres
  – Geboortedatum
  – Foto
  – Bankrekeningnummer
  – Medisch Gegevens

Doel

 1. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw dienstverlening bij Harks Pro Sports. Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt om (maandelijkse) lidmaatschapskosten af te schrijven. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per e-mail te informeren over speciale acties van Harks Pro Sports die voor u interessant kunnen zijn. Uw NAW gegevens en uw geboortedatum worden opgeslagen om vast te kunnen leggen met wie er een overeenkomst is aangegaan. Uw foto wordt opgeslagen om fraude betreffende het gebruik van het lidmaatschapsbandje tegen te gaan. Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij uw begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleend.

Overdracht Persoonsgegevens

 1. Harks Pro Sports draagt uw gegevens over aan Virtuagym en Sportcentrum Harks in het kader van de uitvoering van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Harks Pro Sports kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien een wettelijke verplichting dit verlangt.

Beveiliging

 1. Harks Pro Sports gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen binnen Harks Pro Sports hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

 1. Harks Pro Sports zal uw persoonsgegevens na opzegging van het lidmaatschap wissen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming verleent aan Harks Pro Sports om uw persoonsgegevens te bewaren.
 2. U kunt te allen tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens Harks Pro Sports van u heeft vastgelegd.
 3. Indien Harks Pro Sports persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.
 4. Wanneer u aanspraak wilt maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, wordt u vriendelijk verzocht daarover een e-mail te sturen naar info@harksprosports.nl

Contactgegevens

Harks Pro Sports
De Bleekvelden 26
5666 RZ Geldrop
info@harksprosports.nl